İstavrit Nasıl Tutulur | Balık Avı Teknikleri |

İstavrit Nasıl Tutulur,bütün ülke pazarlarında istavridi bulmak mümkündür.

Nisan ve mayıs aylarında tekrar Karadeniz’e çıkış yapar. Bu zamanda da çok yakalanır.

Balığın kıyılardan sürdüğü zamanlar amatörlerin el kepçeleriyle israf edecek kadar çok yakaladıkları olur.

İstavrit avı nasıl yapılır

Amatörler ve halk için hamsiden sonra en çok ürün veren balıktır.

Marmara’nın ılıman suları ile Boğazların sıcak kanal sularında âdeta yerleşir.

Mevsiminde çoğunlukla Karadeniz’e çıkış yaparsa da ılıman yataklara yerleşerek yerli olan bir kısım istavritler amatörleri bütün yıl oyalar.

Balığın çok düzgün bir vücudu vardır. İnce pulludur.

Sırtı koyu yeşil, yanları ve karnı beyazdır.

Kulak arkasından kuyruğuna uzanan yan çizgisi pütürlü denecek kadar kabarıktır.

Ağzının etrafı zarlıdır.

Hayvan bu suretle yemini zahmetsiz toplar. Gözleri irice sayılır.

Sırt yüzgecinin ön tarafındaki birinci sırt yüzgeci sert, kuyruğa kadar uzanan ikinci yüzgeç yumuşaktır.

Kuyruk çatal şeklindedir.

Hayvanın anus deliğinin altında çok sert bir tek diken vardır ki balık ağlara bu diken ve sırt yüzgeçlerindeki sert radyüsler yoluyla takılır.

Anus yüzgeci dibindeki bu dikeni balığı ayıklarken muhakkak çıkarmak gerekir.

Yanlışlıkla insanın gırtlağına saplanırsa çok rahatsız eder.

İstavrit Nasıl Tutulur- İstavrit Çeşitleri

İstanbul Boğazı ile Marmarada avlanan istavritleri ikiye ayırabiliriz: Genellikle ağ ve çaparilerle yakalanan istavritler klasik boyda, 10-12 santim boyunda olurlar.

Amatörler arasında istavrit azmanı denen ve boyları 20 santimi bulan bir çeşit istavritler ise sürüler halinde gezerek zaman zaman bereketli avlar verirler.

Ege Denizindeki istavritler, Çanakkale Boğazından çıkarak Ege çevresinde kalan ve oradaki koy ve sığlıklarda kendilerine yatak bulan hayvanlardır. Bayağı iri balıklardır.

Çok zaman mercan beklerken oltadaki akyeme atlarlar.

İstavrit denince akla ağcılık gelir.

Uzatma istavrit ağları, gırgır ve ığrıplarla çok tutulur.

O kadar ki ağların torlarını denizden büyük motorlara almaya imkan yoktur.

Büyük ağ torlarına daldırılan kepçelerle ancak ellişer yüzer kilo olarak güverteye dökülür.

İstavritin iniş ve çıkışlarında, hatta arkasından kendisini kovalayan lüfer ve palamut gibi balıkların onları kıyılara sürdüğü zamanlarda amatörlerin küçük el kepçeleri ile kıyılardan daldırma suretiyle avlandıkları çok olur.

Amatörler için istavrit avcılığı, çapari ile yapılan avcılıktır.

İstavrit Nasıl Yakalanır – İstavrit Çaparisi

Çapari, sandaldan olduğu kadar kıyıdan da yapılabilir.

Kıyılardan yapılan çaparicilik dik sahillerden açığa, derin sulara fırlatılmak şeklinde olur.

Sandaldan yapılan çapariler 15-20 iğnelidir.

Kıyılardan fırlatılan çapariler ise atım kolaylığı bakımından 10 iğneyi geçmemelidir.

İstavrit çaparisi beyaz tüylüdür.

İğneler genellikle beyaz,Bazı durumlarda siyah iğneye de balığın atladığı olur.

Çapari iğneleri 6, 7, 8 numaradır.

İstavridin yemli avcılığı da zevklidir.

Durgun koylarda sandaldan tel beden veya çok ince serbest bedenle avcılık güzel olur. Yem daima akyem veya karidestir.

Sakin koylarda geceleri yemli istavrit avcılığı yapılır.

Gece avcılığında fener ışığı muhakkak gereklidir. Zira balık ışığına kabararak yükselir ve yeme atlar.

Kıyıdan yemli avcılığın diğer bir şekli de oltayı açığa fırlatmak suretiyle yapılır.

Atıp çekmelerin ucuna bağlanacak bir kulaçlık 0.15 bedene 10-12 numara beyaz çapraz iğne bağlanır.

Yem, karides veya akyemdir.

Bu suretle hazırlanan takım, uzağa fırlatılarak orta sulara indikten sonra ağır ağır çekilir. Yakalanan balığı, hele irice olursa çekmek eğlencelidir.

Ağırlık dibi bulduğu zaman takımı çabuk çekip hareketi yeniden tekrarlamalıdır.

İstavrit balığının ağzı büyük ve ek olarak körüklü olduğundan yemi çabuk kapar ve kolay yakalanır.

Balık yakalanınca ensedeki sert sırt yüzgeçleriyle anus deliği önündeki tek sivri diken amatörlerin ellerine batarsa da izmarit dikeni gibi kırılıp et içinde kalmadığından zararlı değildir.

İstavrit balığının bir özelliği de balık avlarında akyem olarak kullanılmasıdır.

Yaprak yem, sülük yem, şakşak yem, tam yem olarak büyük balıklara kullanılır.

Dikkat edilecek nokta, balığı livarda canlı olarak saklayabilmektir. Şayet sandalda livar veya tel sepet yoksa susuz bir kapta tutmalıdır.

Herhangi bir kova içinde suyun ısısı ile ölen balık körük ağzını ve galsamalarını açtığından o balıktan tam yem yapmaya imkan yoktur.

İstavrit Nasıl Tutulur

Kıraça İstavrit Nasıl Tutulur

İstavritin küçüklerine, 4-5 santim boyunda olanlarına verilen isimdir.

Sonbaharda balığın Marmara’ya inişinde Boğazda ve Marmara’da büyük av verir.

Kör gözlü hamsinoz ağlarla ve kıyılardan büyük kepçelerle yakalanır.

Tüm balıkların Karadeniz’e çıkışlarında kıraçaya pek rastlanmaz.

İri kıraçalar lüfer ve palamut avında aranan ideal yemdir.

İstavrit Nasıl Tutulur – Karadeniz İstavriti (Spar)

Karadenizin Doğu Kıyılarında son zamanlarda büyük gırgırlarla yakalanan palamut büyüklüğünde bir balıktır.

İstavridin bütün özelliklerini taşır.

Rengi asıl istavrit balığının yeşilinden biraz daha açıktır.

Boz bir yeşili vardır.

Önceleri bu çevrede çok seyrek yakalanan bu balıklar.

İkinci Dünya Savaşından yıllar sonra kıyılarımızda büyük kütleler halinde gözükmüş, büyük gırgırlarla tutulmaya başlanmıştır.

Balığın çevredeki adı (Spar) dır.

Bazı yerlerde rumca aptal anlamına gelen (lağo) diye de söylenir.

İstavrit Nasıl Tutulur

İstavrit Nasıl Tutulur

Bir cevap yazın