İstibdat Dönemi Nedir,Özet | Osmanlı Tarihi |

İstibdat Dönemi Nedir,Meclisin süresiz tatil edilmesi ile beraber, II. Abdülhamit devlet idaresini otoriter bir şekilde yürütmek için II.Meşrutiyet’in ilanına kadar halkı yönettiği döneme verilen ad.

İstibdat Dönemi – Özet

Abdülhamid II’nin istibdat diye anılan şahsî yönetimi, Meclisi Mebusan’ın süresiz tatilinden (13 şubat 1878) İkinci Meşrutiyetin ilânına (23 temmuz 1908) kadar 30 yıl 5 ay 9 gün sürdü.

Bu süre içinde Abdülhamid II, siyasî ve tabiî hakları kaldırmak için yeni kanunlar çıkartmadığı gibi, bu hakları koruyan kanunları da yürürlükten kaldırmadı. Fakat hürriyetleri şiddetli bir baskı altında tuttu.

Meclisi Mebusan’ı tatil ettikten sonra, ilk olarak basın hürriyetini kaldırarak ağır sansür koydu.

Kendi yönetimini övmeleri için gazete sahiplerine ve bazı gazetecilere çıkarlar sağlayarak bir çeşit besleme basın yarattı.

Bu arada mizah gazeteleri ve karikatür yayımı tamamen yasak edildiği gibi toplanma hürriyeti de ortadan kaldırılarak devlet adamlarının birbirlerinin evine gitmesi dahi yasaklandı.

Hükümdarın kendi iradesi her türlü hukuk kuralından üstün duruma geçti; Yıldız sarayı padişahın iktidar sembolü haline geldi.

Sarayda, Babıâli’nin dışında, çeşitli devlet hizmetlerini denetmek için özel daireler kuruldu.

Abdülhamid II ayrıca sadrazamların yetkilerini geniş ölçüde kısıtlayarak kendi elinde topladı.

Kurduğu geniş kadrolu hafiye teşkilâtıyla devlet görevlüeri arasında tam bir terör ve korku yarattı.

Saltanatı boyunca sadece Sadaret mevkinde 26 defa değişiklik oldu.

İstibdat devrinde baskı ve sansür, vatan, hürriyet, grev, suikast, ihtilâl, anarşi, Makedonya, Girit, Murad, sosyalizm, dinamit v.b. kelimelerin kullanılması yasaklanmış, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hâmid gibi yazarların eserlerinin okunması da men edilmiştir.

Bu arada Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, Shakespeare, Racine, Lamartin, gibi batılı yazarların eserlerinin okunması, türk ve İslâm öğrencilerin İstanbul’daki yabancı okullarda okumaları, konferans verilmesi önlendiği gibi, bilimsel demek kurulması da yasaklanmıştı.

İkinci Meşrutiyetin kabul ve ilânıyla bu devir son buldu.

Bir cevap yazın