İstiklal Madalyası,Özellikleri Nelerdir

İstiklal Madalyası,İstiklal Savaşı’nın başlamasından sonra, TBMM üyelerine ve savaşta yararlılık gösterenlere, Erzurum ve Sivas Kongreleri’ne katılanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına verilmek üzere bir madalya çıkarılan madalya.

İstiklal Madalyasının Özellikleri Nelerdir

35-40 mm çapında, oval şeklindedir; pirinçten yapılmıştır. Madalyanın sanatkârı Mesrûr İzzet Beydir, ön yüzünde, üstte cami ve evleriyle o zamanki Ankara şehrinin, ortada Türkiye Büyük Millet meclisi binasının resmi bulunmaktadır.

Bunun arkasında zafer ve barışa işaret eden güneş ışınları görülmektedir. Meclisin sağında 23 nisan, solunda ise 1336 tarihi yazılıdır.

Meclisin altında bulunan dünya haritası bilgiyi, orak ve tırpanlar tarıma önem verileceğini, iki taraftaki meşe dalları da barışı ifade eder. En altta kağnısıyla birlikte bir köylü kadın görülmektedir.

Madalyanın öteki yüzünde ayyıldızla çevrilmiş olarak Misakı Millî sınırlarını gösteren Türkiye haritası vardır.

Bu harita üzerindeki tekyıldız, Ankara şehrine işaret eder. Yıldızdan çıkan ışınlardan biri Kars’a kadar uzanmaktadır.

En altta 1 teşrinisani 1338 tarihi yazılıdır, ilk yapılan madalyaların sayısı on bin âdettir. Madalyanın değeri üç liradır

. Mebuslara verilen madalyanın şeridi yeşil, cephede bulunanların kırmızı, cephe gerisinde çalışanların da beyazdır.

Cephede görev almış mebusların madalya şeritleri yarı kırmızı yan yeşil renklidir, istiklâl madalyası, özel kanunu gereğince sağ göğüs üzerinde taşınır.

Medenî hakları kullanma ehliyetini kaybedenlerle cinayet suçundan mahkûm olanlar istiklâl madalyasını taşıma hakkını kullanamazlar.

Sonradan çıkarılan bir kanunla 15 mayıs 1335’ten (1919) 9 eylül 1338’e (1922) kadar millî orduda görev alan alay sancaklarına da birer istiklâl madalyası verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir