İttihad-ı Muhammedi Fırkası

İttihad-ı muhammedî fırkası,İkinci Meşrutiyet döneminde İstanbul’da kurulan ve adı 31 Mart olaylarına karışan siyasî parti.

Resmî kuruluş tarihi 5 nisan 1909 (23 mart 1325). Kurucu ve (İstanbul) Merkez Yönetim kurulu üyeleri arasında şeyhülislâm Feyzullahzade Mehmed Sadık, Volkan yazarı Derviş Vahdetî v.d. bulunmaktadır.

«Fırka Şeriatı Garrayı Muhammedi’nin muhafızlığı» görevini üstüne almıştı.

Yayın organı Volkan bir fikir gazetesi olmaktan çok bir tahrik aracı olarak kullanıldı.

İrtica ayaklanması Hareket ordusu tarafından bastırılıncaya kadar İttihadı Muhammedi fırkası yöneticileri ve Volkan gazetesi olumsuz tutum ve eylemini sürdürdü.

Derviş Vahdetî ve Saidi Kürdî, Volkan’da 31 Mart olayının beklediklerini gerçekleştirmiş olduğunu, ittihadı Muhammedi’nin rolünü başardığı, bütün islâmiyeti kapladığını, umumileştiğini yazdılar.

Hareket ordusu İstanbul’da sıkıyönetim ilân ettikten (25 nisan 1909) sonra harp divanı tarafından ittihadı Muhammedî fırkası kapatıldı. Derviş Vahdetî ve bazı kimseler idam olundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir