İvaz Efendi Cami

İvaz Efendi Cami, İstanbul’un Eğrikapı semtinde, Rumeli kazaskeri ivaz Efendi’nin yaptırdığı cami (1585).

Kazasker İvaz Efendi Camii

Edirnekapı’ dan Haliç’e inen surların dışında, Anemas kulesi yanındadır.

Mimar Sinan’ın yapılarından olduğu öne sürülürse de, bu mimarın eserlerinin yer aldığı listelerde adına rastlanmaz. Tek kubbeli, duvarları taş ve tuğla örgülü caminin, mihrap duvarına bitişik minaresi düzgün kesme taştandır. Ön cephenin köşelerinde ikişer küçük kapısı vardır. Yapıyı çevreleyen sütunlu revaklar günümüze ulaşmamıştır. Mihrabı, XVI. yy.

iznik çinilerinin özgün örnekleriyle kaplıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir