İyodür Nedir,Nelerde Bulunur,Kullanımı

İyodür Nedir,İyot elementinin başka bir element ile oluşturduğu bileşikler.Ametal iyodür’leri arasında, elementlerin doğrudan doğruya birleşmesiyle elde edilen fosfor iyodürler Pi3, P2i4 ve Ni3 ile amonyağın bir katılma ürünü olan ve çok kolay patlayan azot iyodür gösterilebilir.

İyodür Nelerde Bulunur

Hidroiyodik asidin tuzları olan maden iyodürler, iyodun maden üzerine veya hidroiyodik asidin bir okside etkimesiyle elde edilebilir.

Bu bileşikler, eşbiçimli olduğu klorürler ve bromürlerle büyük bir benzerlik gösterir.

Gümüş (sarı), kurşun (sarı), bakır – I (gri), civa – I (yeşil) ve civa – II (kırmızı) iyodürler dışında diğer bütün iyodürler suda erir.

Sodyum İyodür Kullanım Alanları

Bunların birçoğu fotoğrafçılıkta (alkalı, gümüş iyodürler), tıpta (potasyum, demir, civa iyodürler) kullanılır. Kurşun iyodür ve civa II iyodür boyar maddeler i meydana getirir.

Alkollü iyodürler veya etil iyodür C2H5İ gibi hidroiyodik asidin eterleri organik sentezlerde alkol köklerinin bağlanması için kullanılır.

Tedavide birçok maden iyodürü (potasyum, sodyum, amonyum, strosyum) kullanılır.

Amipli dizanteri tedavisinde kullanılan bizmut ve ametal iyodürleri, frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve kinin iyodürleri gibi belirli sayıda çift iyodür vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir