İzcilik Nedir,Kurucusu,Çalışmaları

İzcilik Nedir,Gençleri ruh ve bedence sağlıklı, sağlam ve yararlı bir kişi olarak yetiştirmeyi görev edinmiş, uluslararası spor ve eğitim sistemi.

İzciliğin Kurucusu Kimdir

Kurucusunun kullandığı terimlerle izcilik «çalışkan, yararlı, neşeli» yurttaşlar yetiştirme amacını güden bir eğitim sistemidir.

Kurucusu Robert Boden Powell’dir. İzcilik önce Büyük Britanya’da gelişti ve kısa süre içinde İngiliz Milletler topluluğuna ve avrupa ülkelerine yayıldı.

Günümüzde, bütün dünya ülkelerinde yedi milyon üyesi vardır.

İzci Çalışmaları Nelerdir

İzciler genellikle açıkhavada çalışırlar. Açıkhavada keşif ve kamp kurma başta gelen görevlerdir.

Bunun dışında haftada bir kapalı salonda toplantıları vardır.

Okul eğitimine ek olarak gençlere küçük gruplar içinde kişisel girişim yetenekleri kazandırılır.

Bir izci tek başına karar almayı ve sorumlu olmayı derhal öğrenir.

Dinamik bir psikoloji ve pedogoji alanını içine alan izcilikte gruplar altı ile sekiz gençten meydana gelir.

Teknik alanda yapılan sınamalarla izcilerin bilgileri derinleştirilir.

Belli bir süre sonunda arkadaşları önünde ant içen izci, on maddelik izci yasasını en iyi şekilde uygulamağa söz verir.

İzcilik gençlerin içgüdülerine yön verir, onları kendi istekleri ile benimsedikleri bir ideale ulaştırır.

Bu bakımdan, özellikle derin patolojik köklere dayanmadan suç işleyen sert başlı gençler arasında izcilikle elde edilen sonuçlar önemlidir.

Aynı şekilde sakat çocukların yaşantısında da izcilikle önemli değişiklik sağlanabilmektedir.

Türkiye’de İzcilik

Türkiye’de, izciliğin Türkiye’ye gelişi Meşrutiyetin ilânından sonradır. O yıllarda keşşaflık adı verilen izciliği genç öğretmenler tanıttı.

Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim bakanlığı tarafından türk okullarında izcilik teşkilâtları meydana getirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir