İzmir Körfezi

İzmir Körfezi Hakkında Kısa Bilgi,Ege Denizi’nin Anadolu içine uzanan bir uzantısı.

İzmir Körfezinin Özellikleri

İki kısımdan meydana gelir: birincisi Karaburun yarımadasını doğudan boylayan ve güneyde Güllübahçe koyu ile sona eren kuzey-güney İzmir Körfezidoğrutulu dış kesimdir; uzunluğu 45 km, genişliği ağzında 24 km, ortasında Uzunada (Kösten adası) bulunur; İkincisi ise Urla yarımadasının kuzey kenarını boylayan, kuzeyden Gediz delta ovası ve Yamanlar dağının batı ucuyla sınırlanan batı-doğu doğrultulu iç kısımdır (asıl İzmir körfezi); uzunluğu 38 km, genişliği batıda 20 km’den fazla, orta kesiminde Gediz’in eski ağzı (Pelikan burnu) hizasında 5 km’den azdır.

Körfez, doğuda bir ova ile sona erer ve bu kesimde İzmir şehri ve banliyösü bir hilâl gibi kıyı boyunda uzanır. Bu kesimin batı kenarında Hekim adası, Yassıcaada ve incirli ada gibi adalar bulunur.

Körfezin kuzey-güney doğrultu kesiminde 50 m’yi aşan derinlikler, doğu kesimine girmez. Gediz ırmağının güneye doğru akan yatağı, 1886’da batıya çevrilerek limanın önü tıkanma tehlikesinden kurtarıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir