İzmiroğlu Cüneyd Bey

İzmiroğlu Cüneyd Bey,1425’te Yıldırım Bayezid’in ortadan kaldırdığı Aydın beyliğini 1402’de yeniden kuran Timur; beyliği, Aydınoğlu İsa Beyin oğulları Musa ve Umur II’ye yerdi. Aynı aileden olan Hasan Ağa ile kardeşi Cüneyd hak iddiasına kalkıştılar ve sonunda Cüneyd İzmir’e, Hasan Ağa da Ayasuluğ’a hâkim oldular.

Umur II. akrabası olan Menteşeoğlu ilyas Beyin yardımıyla Ayasuluğ’u ele geçirdi İse de Cüneyd Bey kardeşini kurtardığı gibi Ayasuluğ’u da aldı. Bir süre sonra. Umur II ile anlaştı ve onun kızı ile evlendi. Kayınpederinin 1405’te ölümüyle beyliğe yalnız başına hükmetmeye başladı. Osmanlı şehzadesi İsa Bey, Çelebi Mehmed ile mücadele ederken Cüneyd’e sığındı.

İsa Çelebi’nin Saruhan, Menteşe kuvvetlerinden kurulu birlikleri Çelebi Mehmed’e yenilince Cüneyd Bey, Çelebi Mehmed’den af diledi ve kendisini metbu tanıdı. Edirne’de olan Süleyman Çelebi’ye boyun eğdikten sonra onun tarafından Rumeli’deki Ohri sancakbeyliğine tayin edildi.

Süleyman Çelebi 1411’de Musa Çelebi tarafından öldürülünce geri dönerek beyliğinin başına geçti. Musa Çelebinin 1411-1412’de duruma hakim olması üzerine onu tuttu; Musa Çelebrnin Çelebi Mehmed ile olan mücadelesinin son safhasında Çelebi Mehmed’in tarafına geçti.

Çelebi Mehmed. Cüneyd’e güvenemedi ve Musa’yı ortadan kaldırdıktan sonra, İzmir üzerine yürüyerek topraklarını elinden aldı (1413-1414); kendisini Niğbolu sancakbeyliğine gönderdi.

Cüneyd Bey, Düzmece Mustafa olayında şehzade Mustafa ile işbirliği yaptı. Çelebi Mehmed’in takibi üzerine Selânik’teki bizans valisine sığındılar.

Osmanlı ve bizans hükümdarları arasında yapılan anlaşma ile Mustafa Limni adasına, Cüneyd İstanbul’a gönderildi. Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra bizans imparatoru onları serbest bırakınca (1421) Şehzade Mustafa, Cüneyd ile birlikte harekete geçti.

Murad II, Cüneyd’e Aydın’ı vaat ederek müttefikinden ayırdı (1422). Cüneyd Bey İzmir’e döndü ve Ayasuluğ’da bulunan Aydınoglu Mustafa Beyi yenerek öldürdü.

Kendisine taraftar ve müttefik aramaya başladı. Murad II 1424’te Cüneyd’in üzerine yürüdü. Yenilgiye uğrayan Cüneyd, mücadeleyi bırakmadı. Anadolu beylerbeyi Hamza Bey; Cüneyd’in oğlu Kurt Hasan’ı esir aldı. Cüneyd de Sisam adası karşısındaki ipsili kalesine çekildi. Cenevizlilerle Osmanlıların kaleyi denizden kuşatmaları üzerine teslim oldu ise de ailesi ile birlikte idam edildi (1426).

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir