İzzet Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İzzet Mehmed Paşa Kimdir,(Beylik köyü, Çarşamba 1723 – Belgrad 1784) Türk devlet adamı.

Rum Mehmed Paşanın soyundan Hüseyin Beyin oğlu, önce Eski Saray Baltacılar ocağına girdi, daha sonra kapı hasekisi oldu.

Darphane emini (1766), sonra vezirlik rütbesiyle rikabı hümayun kaymakamı (1774) oldu.

Küçük . Kaynarca antlaşmasından sonra sadrazamlığa getirildi (11 temmuz 1774).

Bu ilk sadrazamlığı 7 temuz 1775’e kadar sürdü. Aynı tarihte Aydın muhassılı tayin edildi.

Bundan sonra Mısır (1775), Sivas (1778), Erzurum valiliklerinde (1779) bulundu ve ikinci defa sadrazam oldu (1781); sadrazamlığı 24 ağustos 1782’ye kadar devam etti ve aynı yıl görevinden alınarak Filibe’de oturması emredildi.

Ocak 1783’te Belgrad muhafızı tayin edildi ve burada öldü.

Bir cevap yazın