Jacques Rueff

Jacques Rueff Fransız iktisatçısı ( 1896 -1978). £cole Polytechnique’te okudu (1919-1921), tnaliye genel müfettişi (1923), Milletler Cemiyeti Sekreterliği İktisat ve Maliye dairesi üyesi (1927-1930), Londra’da Fransa büyükelçiliği mali müşaviri (1930 -1936), Maliye bakanlığında Para fonu yöneticisi (1936-1939), Banque de France’ın ikinci yöneticisi (1939-1940) ve olağanüstü görevli devlet danışmanı (1936-1939) oldu.

Almanya ve Avusturya İşleri İktisat ve Maliye delegasyonuna (1944), Paris Onarım konferansına (1945), Brüksel Müttefiklerarası Onarım ajansına (1946-1952) başkanlık etti; 1952’de Avrupa Kömür Çelik birliği, sonra Ortak Pazar Adalet divanı hakimi oldu.

1958’de.İktisadi ve Mali Reform Eksperler komitesi başkanı, 1960’ta İktisadi yayılmayı önleyen engellerin ortadan kaldırılması için kurulan komitenin ikinci başkanlığına getirildi.

Para güçlüklerine son Yerilmesi ve dünyanın yeni bir İktisadi bunalıma düşmemesi için altın fiyatının yükseltilmesini öngörüyordu. Siyasal Bilgiler okulunda (1930-1940), sonra Siyasal İncelemeler enstitüsünde (1945-1948) profesörlük yaptı.

Jacques Rueff Eserleri

Des Sciences Physiques aux Sciences Morales (Fizik Bilimlerden Manevi Bilimlere) [1922], Theorie des Phenomenes Monetaires (Parasal Olgular Teorisi) [1927], L’Ordre Social (Sosyal Düzen) [1945], Epitre aux Dirigistes (Güdümlü iktisat Taraftarlarına Mektup) [1949], Disçours aux independants (Bağımsızlara Nutuk) [1951], Les Dieux et les Rois (Tanrılar ve Krallar) [1967].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir