Jeroboam Kimdir | Biyografi,Tarih |

Jeroboam Kimdir, (öl. M.ö. 910), İsrail krallığının kurucusu ve birinci hükümdarı (M.ö. 930-910). Efraim boyundandır.

Hz. Süleyman zamanında, kâhin Ahiya, günün birinde îsrail boyları arasında mezhep ayrılığına sebep olacağını kendisine bildirdi.

Bu kehâneti boşa çıkarmak için Jeroboam Mısır’a kaçtı, orada firavun Sesak’ın baldızı ile evlendi ve kralın ölümüne kadar Mısır’da gizlendi.

Rehoboam tahta çıkınca. genel hoşnutsuzluktan yararlanarak kendini kuzeydeki on boyun kralı ilân ettirdi.

Üç başkenti verdi: Şekem, Fanuel ve Tirsa.

Bu siyasi ayrılığa, bir de dini ayrılığı ekledi.

Halkın Kudüs’e gitmesini engellemek için, ibadet yeri olan Dan ve Bethel’i seçti, buralarda kutsal boğalar yetiştirdi, bir ruhban heyeti kurdu ve âyin usullerinde değişiklik yaptı.

Putperestliğe döndüğünü gören kâhin Ahiya, gelecekteki kuşakların İsrail tacını koruyamayacaklarını haber vererek onu cezalandırdı.

Bir cevap yazın