Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried Herder Alman yazarı (Mohrungen, Doğu Prusya 1744-Weimar 1803). Bir dokumacının oğlu. Gençliği güçlük içinde geçti, öğrenimini Königsberg’de yaptı, Kant’ın derslerini izledi ve onun felsefesine bağlandı.

Johann Gottfried HerderRiga’da öğretmenlik, Königsberg’de vaizlik yaptı. 1769’da görevinden ayrılarak uzun bir yolculuğa çıktı. Fransa’da kaldı; Diderot, d’Alembert ve ansiklopedicilerle ilişki kurdu.

1771’de Strasbourg’da genç Goethe ile tanıştı. Onun üstünde yarattığı derin etki bütün alman edebiyatına yayıldı. Über die Neuere Deutsche Literatür (Yeni Alman Edebiyatı Üstüne) [1767] adlı eserinde «bir dilin dehası, aynı zamanda o halkın edebiyatının da dehasıdır» der.

Kristische İValder’de (Tenkitler Derlemesi) [1769], yazarları, anlatımı içten gelen ve millî biçimde bir edebiyata yöneltir: böylece, alman edebiyatında Stufm und Dratıg adı verilen devrimci akımın doğmasına büyük katkıda bulundu. Daha sonra, Volkslieder’de (Halk Şarkıları) [1778-1779], büyük «ilkel» şiirleri (Kutsal Kitap, Homeros, Shakespeare, Ossian) biraraya topladı. tdeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üstüne Düşünceler) [1784-1791] ve Briefe zur Beförderung der Humanitat (insanlığın Gelişimi Üstüne Mektuplar) [1793-1797] adlı eserlerinde, insan evrimiyle ilgili bir nazariye yarattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir