Joseph Chamberlain Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Joseph Chamberlain Kimdir,Büyük bir kazanç sağladı, fabrikayı bıraktı ve siyasete atıldı.

Joseph Chamberlain Hayatı

Açıktan açığa ileri radikal düşünceleri savunuyor, güzel konuşmasıyla rakiplerini şaşırtıyordu, öyle ki, rakipleri onun cumhuriyetçi olduğundan bile şüpheye düştüler.

Chamberlain 1873’ten 1876’ya kadar Birmingham belediye başkanlığında bulundu, geniş şehircilik tasarımlarına cesurca yatırımlar yaparak İngiltere’nin en geri kalmış şehrini örnek bir il durumuna getirdi.

Yaptığı yenilikler kendisine ülke çapında bir ün sağladı.

1876’da liberal parti milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Muhafazakârların, liberal meslektaşlarından birçoğunun ve parti başkanı Gladstone’un şüphelerini üzerine çekti.

Bununla birlikte Chamberlaİn kamuoyu üzerinde gittikçe artan bir etki kazandı.

Öyle ki, Gladstone ticaret bakanlığını ona vermek zorunda kaldı (1880).

Chamberlain geniş bir sosyal reform programı uygulamaya çalıştı.

İrlanda konusunda, geniş çapta bir tarım reformu yapılmasından ve kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasından yanaydı.

Bu konuda Gladstone’dan daha ileri gidiyordu.

1882’de irlandalı siyaset adamı Parnell ile Kilmainham antlaşması görüşmelerini yürüttü.

İmparatorlukla bağlantısını kesmemek şartıyla, İrlanda’ya içişlerinde muhtariyet tanınmasını istiyordu.

Bu yüzden 1886’da Gladstone ile ve eski liberal tutucularla bozuştu.

Yeni birlikçi liberal parti, görünüşte Cavendish tarafından yönetilmekle beraber, gerçekte Chamberlain’in etkisindeydi.

Muhafazakârlarla yapılan birlik anlaşması, lord Salisbury ile Balfour’un muhafazakâr hükümetlerini birçok sosyal ve siyasi yenilgiyi kabule zorladı.

1895’ten 1903’e kadar sömürgeler bakanı olan Chamberlain, emperyalizmi savundu.

Krüger’in etkisiyle Transvaal’li Boer’Ierin artan direnişi, İngiliz Afrikası’nın geleceğini o kadar tehlikeye düşürür olmuştu ki, yabancı devletler bundan yararlanabilirlerdi.

Chamberlain. başbakan Rhodes”tan kuşkulanmakla birlikte, onun, Jameson’a, bozgunla sonuçlanan bir akın yaptırmasına engel olamadı.

Onunla suç ortaklığı yaptı diye Chamberlain’in durumu sarsıldı.

Barışçı bir çözüm yolu bulamayınca, Boer’ler cumhuriyetiyle savaşa girmek zorunda kaldıysa da sonradan, 1902’de, Büyük fedakârlıklarla, Vereeniging barışını İmzalamayı başardı, öte yandan, 1900’de, Avustralya sömürgeleri arasında askıda kalmış birçok çetin meseleyi halletti, nihayet Avustralya federasyonuyle Yeni Zelanda’yı, sömürge statüsüyle federasyon haline getirebildi.

Chamberlain, Almanya ile A.B.D. arasında bir anlaşma yapılmasını istiyordu, fakat alman hükümetinin kaypak tutumu karşısında bu tasarılarından vazgeçti.

Federal bir imparatorluk kurmak sevdasında olan Chamberlaİn, İktisadî bir teşkilât programı hazırladı.

Bu program, «Serbest mübadeleaye karşı olan tutumuna tamamen uygun düşüyordu.

İmparatorluğa bağlı ülkeler arasında, gümrük tarifeleriyle tercihli bir mübadele yoluna gidilmesini savundu.

Meslektaşlarının bu işi benimsememeleri karşısında, çalışmalarını serbestçe yürütebilmek için, 1903’te görevinden ayrıldı.

Fakat 1906 seçimlerinde birlikçi koalisyon dağıldı.

Chamberlaİn bir süre sonra felç oldu ve kamu hizmetinden kesin olarak uzaklaştı.

Bir cevap yazın