Jules Michelet Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Jules Michelet Kimdir,(Paris. 1798-Hyeres. 1874) Fransız tarihçisi ve yazarı.

Jules Michelet Hayatı

Çocukluğu güçlükler içinde gecen jules Michelet,İflâs halinde bulunan bir basımcının oğluydu, öğrenimine normal şartlar altında devam etmek imkânını bulamadı, zamanını babasının basımevi ile okul arasında geçirdi.

Üstün yetenekli bir öğrenciydi, Plutarkhos’un Bioi (ünlü İnsanların Hayatı) adlı eseri üstüne hazırladığı tezle, yirmi bir yaşında edebiyat doktoru oldu.

1822’de Sainte-Barbe koleji tarih öğretmenliğine tayin edildi.

1825-1827 Arasında şu eserleri yayımladı: Tableau Chronologiqui de l’Histoire Moderne (Modern Tarihin Kronolojik Tablosu) [1825]; Tableaux Synchroniques de l’Histoire Moderne (Modern Tarih Kitabı) [1827] ve Principes de la Philosophie de l’Histoire (Tarih Felsefesinin İlkeleri) [1827].

Bu son eser, Vico’nun Scienza Nuova (Yeni Bilim) adlı kitabının Fransızcaya uyarlamasıdır.

Genç öğretmenin adı üniversite çevrelerinin dışına taştı ve 1828’de Charles X, torunu olan Berry düşesinin kızını eğitme görevini ona verdi.

1830 Devrimiyle bu görevi sona erdiyse de, liberal düşüncelere bağlılığı ve bütün Fransa tarihinin, milletin zorbalığa karşı sürdürdüğü bir mücadele tarihi olduğu inancı bu yıllarda güçlendi.

Daha 1830’da kral Louis-Philippe onu üç kızından en küçüğü olan Clementine’e öğretmen tayin etmişti.

Michelet, 1831’de Milli Arşiv Tarih bölümü şefliğine getirildi.

Aynı yıl Edebiyat fakültesinde eğitim görevlisi, 1838’de College de France’ta tarih ve ahlâk profesörü oldu.

Burada heyecanlı bir öğrenci kalabalığı tarafından takip edilen derslerinde liberal düşüncelerin öncülüğünü yapmaya başladı.

Bir yandan da tarihi araştırmalarını derinleştiriyordu, önemli eserlerinin bir çeşit başlangıcı sayılabilecek birçok inceleme yayımladı: Histoire Romaine (Roma Tarihi) [1831]; Pricis d’Histoire de France (Kısa Fransa Tarihi) [1833]; özellikle Introduction a l’Histoire Üniverselle (Dünya Tarihine Giriş) [1831].

Bunlarda kertdi tarih anlayışının büyük ilkelerini ortaya koydu, bu ilkelerin ışığı altında, 1833’ten 1846’ya kadar Histoire de France (Fransa Tarihi) [Louis XI’e kadaı] adlı eserinin ilk altı cildini yayımladı.

Fakat bu anıt esere verdiği büyük emeye rağmen Michelet, zamanının büyük bir kısmını da ek çalışmalara ayırabiliyordu.

Böylece 1835’te Luther’in Hatıralar’ını ve 1837’de Les Origines du Droit Français Charchees dans les Symboles et les Formules du Droit Üniversel (Evrensel Hukuk Sembol ve Formüllerinde Fransız Hukukunun Kaynakları) adlı denemesini yayımladı.

Derin insan sevgisi, köklü liberalizmi, onu 1840’a doğru, hükümetin muhafazakâr ve Papalığı tutan siyasetine karşı cephe almaya götürdü.

College de France’taki meslektaşı Quinet ile beraber 1843’te cizvitler üstüne {Les Jeuites) bir eser yayımladı.

Devrim dönemi üstüne malzeme toplamaya başladı, 1845’ten itibaren Devrim’in başlangıcı, ruhu ye kapsamı konulu bir derste bunlardan yararlandı.

Her türlü tarihî gelişmenin aracı saydığı halk için de «millî eğitim dersleri» yazdı: Du Pretre, De la Femme, De la Famille (Papaz, Kadın ve Aile Üstüne), [1845]; Le Peuple (Halk) [1846].

1847’den itibaren Fransız İhtilâli Tarihi (Histoire de la Revolution) adlı eserini çıkarmaya başladı, bu eserin yedi cilt halinde yayımlanması 1853’e kadar sürdü.

Liberal düşünceleri dolayısıyla hükümet tarafından derslerine son verildi (2 ocak 1848).

Fakat Şubat devriminden sonra tekrar derslerine başladı ve 2 mart 185Te kadar derslerini vermeğe devam etti.

1852’de imparatorluğa bağlılık yemini etmediği için Arşiv’deki görevinden de uzaklaştırıldı, ikinci karısı Athenai’s Mialaret’nin etkisiyle, Michelet’nin düşüncesi duygusallığa yöneldi.

Histoire de France’ı yayımlamaya devam etti. Fakat aynı zamanda, tabiat ve insan ruhunun sırlarına da eğildi ve birbiri ardınca şu eserleri yayımladı: L’Oiseau (Kuş) [1856]; L’insecte (Böcek) [1857]; L’Amour (Aşk) [1859]; La Femme (Kadın) [1860]; La Mer (Deniz) [1861]; La Sorciere (Büyücü Kadın) [1862]; La Bible de l’Humanite (İnsanlık İncili) [1864]; La Montagne (Dağ) [1868]; Nos Fils (Oğullarımız) [1869].

1870 Savaşında milli duygulara seslenen La France Devant VEurope (Avrupa Karşısında Fransa) [1871] adlı bir broşür yayımladı.

1872-1875 Arasında Histoire du XIX. Siecle (XIX. yy. Tarihi) adlı büyük bir eser yazdı.

Michelet’nin ldşiliğini eserinden ayırmak güçtür.

Karısı tarafından yayımlanan güncelerinde (Ma Jeunesse [Gençliğim, 1884], Mon Journal [Güncem, 1891]) bu durum açıkça görülür.

Michelet’nin tutkuları, hayat sevgisi, insanlığın kutsal kitabını, yani bütün insanlara özgü bir dini temel arayışı, halka, yığınlara karşı beslediği yakınlık, eserine bir anlam kazandırır.

Coğrafî ortamın insanlar üstünde etkisine büyük önem verir, Tableau de la France (Fransa’nın Görünümü) adlı eseri gerçek bir İnsanî coğrafya kavramına ulaşır.

Hayatı bütünüyle canlandırma isteği, her olayı her şekli, her anıtı semboller haline getiren öngörüş yeteneği, krallara, efendilere, kiliseye karşı gittikçe artan şiddetle duyduğu kin, nesrine karamsar bir güzellik, bir coşkunluk kazandırır.

Böylece, yazarın tarafsızlığı biraz kaybolur, eserleri şür ve tarih felsefesi bakımından kazançlı çıkar.

Bir cevap yazın