Ka’b bin Zuheyr Kimdir,Hayatı

Ka’b bin Zuheyr (645) Seba şairi.Şairlik kabiliyeti aileden gelmektedir. Bu aileden, aralarında Tumazir’in de bulunduğu on bir şair daha vardır.

Divan’ındaki şiirlerinden Tayy, Kureyş ve Hazrec kabileleriyle yapılan savaşlarda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kab islâmiyeti önce kabul etmedi ve Hz. Muhammed aleyhinde yergiler yazdı.

Fakat bir süre sonra Müslümanlığı benimsedi, Cami’de Banet Su’ad (Suat Uzaklaştı) diye başlayan kasidesini okudu.

Din dışı konuları işleyen ve İslâm öncesi şiir anlayışını devam ettiren bu kaside, taştir veya tahmis halinde sık sık tahmis edildi.

Kaside ilk olarak Lette tarafından yayımlandı (1748).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir