Kabakulakzade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Kabakulakzade Mehmed Efendi  Ebürreşad,Türk devlet adamı (?-İstanbul 1651).

Hamidî Şeyhzade Mehmed Efendinin oğlu, öğrenimini bitirerek İskenderzade Abdürrahim Efendiden mülâzemet aldı.

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 1625’te Medine, 1630’da Bursa kadısı oldu.

1639’da Edirne, 1642’de İstanbul kadılığına tayin edildi.

1648’de de Rumeli kazaskeri payesini aldı.

Bir cevap yazın