Kadızade Mehmed Tahir Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kadızade Mehmed Tahir Efendi,(1747-1838) Osmanlı şeyhülislamı.

Kadızade Mehmet Tahir Efendi

Bedreddin Mahmud Efendinin oğlu.

osmanlı tarihinde vak’a-i hayriyye adıyla anılan yeniçeri ocağının kaldırılması için fetvayı veren şeyhülislamdır.

Ebussuud Efendiden ders gördü.

Rumeli kazaskeri, Sultan Murad III zamanında şeyhülislâm oldu.

Birçok mescit ve medresenin yapılmasını sağladı.

Şerh, haşiye ve talikatleri vardır.

Bir cevap yazın