Kafirler Kimlerdir,Kafirlerin Özellikleri

Kafirler Kimlerdir,Kafir Halkı,Kuzeydoğu Afganistan’ın yüksek ormanlık dağlarında ve Pakistan’ın buraya yakın sınırları üzerinde yaşarlar.

Kafirler ve Kafirlerin Özellikleri

Nüfusları 60 000 kadardır. Sekiz kabileden meydana gelirler. Bu kabilelere bağlı olanlar fizikî görünüş bakımından birbirlerinden farklıdır.

Afganların ve Kuzey Hintlilerin diliyle akraba olan dilleri de çeşitli diyelektlere ayrılmıştır, Kâfirler iki veya üç katlı oymalı tahta evlerde oturur.

Kadınlar akdarı, mısır ve buğday yetiştirir; erkekler sığır ve keçi besler. Dokuma, tahta oymacılığı ve madencilik gibi zanaatlar köleler tarafından yapılır.

Ancak XX. yy.da islâmiyeti kabul eden Kâfirler daha önceleri tanrılarına sığır ve keçiler kurban ederlerdi.

Ölülerinin tahtadan heykellerini yaparak köylerinin yakınma dikerler, böylece onları ölümsüzleştirirlerdi.

Zengin kâfirler de bütün kabileye ziyafetler vererek itibarlarını yükseltirlerdi. Kâfirlerce en kutsal işlerden biri de bir müslümanı öldürmekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir