Kanaryalar Neden Hastalanır,Sebepleri

Kanaryalar Neden Hastalanır Her canlı varlık gibi kanarya da, olumsuz dış etkenlerden, yetersiz bakım ve beslenmeden zarar görür.

Bu zarar görme, kimi kere hafif ve her hangi bir araz bırakmayan, kimi kere ağır ve bazı arazlar bırakan ve hatta ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklar şeklinde belirebilir.

Bu gibi istenmeyen haller karşısında alınabilecek bazı tedbirler ve uygulanabilecek tedavi yöntemleri vardır kuşkusuz.

Ancak bundan daha iyisi, hastalıkların oluşmasına neden bırakmıyacak önlemleri almak, en elverişli ortamı sağlamak ,en sağlıklı beslenmeyi uygulamak ve temizlik kurallarına yeterince uymak değil midir?

Daha önce, değişik konular içinde anlatılan ve belirtilen bilgilerin tekrarı olmakla birlikte, bu konuda uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlanmalıdır.

Uyulduğu takdirde bu kuralların kanaryanızı tüm üzücü sonuçlardan koruyacağını belirtmekte yarar görüyoruz.

Sağlıklı Kanarya

• Yeni bir kanarya alırken, onun güzelliğine ve ötüşüne dikkat ettiğiniz kadar sağlıklı oluşuna da dikkat etmelisiniz.

Bu konuda «Kanarya Almak» başlıklı bölümdeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

• Sağlıklı olduğuna inandığınız yeni bir kanaryayı bile, en az on beş gün ayrı bir kafeste gözetim altında tutup sağlık kontrolü yapmaksızın diğer kanaryalarınızın yanına bırakmayın, onlarla temas ettirmeyin.

• Kafeslerinizin beslediğiniz kanaryaların gereksinmelerine uygun büyüklükte ve sağlık koşullarına uygun biçim ve malzemeyle yapılmış olmasına özen gösterilmelidir.

• Kafesin, çocukların, kedi, köpek ve fare gibi zararlıların erişemiyeceği yükseklikte, tavandan ibir metre kadar aşağıda asılı olmasına dikkat edilmelidir.

• Kafesler temiz havalı, bol ışıklı yerlere konulmalıdır. Hava cereyanlarından, fazla sıcak ve aşırı soğuktan direkt güneş ışığından korunmalı, hava akımlarına maruz bırakılmamalıdır.

• Aşırı rutubetin, tütün kokusunun, isli ve dumanlı havanın kanaryanın sağlığı üzerinde son derece olumsuz etkiler yarattığı unutulmamalıdır.

•  Tüm kafes gereçleri: Suluklar, yemlikler, mamalıklar, yemişlik ve sebze askılıkları, tünekler, yuva ve banyoluklar, kafes sağlığına zarar getirmiyecek malzeme ve biçimde, kullanım kolaylığı sağlayacak yapıda olmalıdır.

• Kanaryaların bakımında tam bir özen gösterilmeli, kanaryanın temizliğine, bit ve pirelerden korunmasına dikkat edilmelidir. Kafesin temizliği esnasında kanarya ürkütülüp korkutulmamak deterjanlar, zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

• Beslenmenin sağlığın birinci koşulu olduğu daima hatırda tutulmalıdır.

Beslenme düzeninin belirlenmesinde, kanaryanın yetiştirilmesinde temel alınan besin gözden uzak tutulmamalıdır.

Onun tercihleri ön plana alınmalı, yeşillikler ve katışık yemlerle dengeli bir beslenme sağlanmalıdır.

Mevsimden mevsime değişen gereksinmeler daima hatırlanmalıdır.Yazın, yaz rejimi; kışın, kış rejimi uygulanmalıdır.

Kanaryanın cinsinin de beslenme rejiminin belirlenmesinde etken olduğu unutulmamalıdır.

• Beslenmede, vitaminlerin, minerallerin, taze meyve ve yeşilliğin, bal gibi, yumurta gibi, balık yağı gibi besinlerin içinde yer aldığı kuvvet mamalarının değeri hatırlanmalıdır.Bunlar gerekli olduğu zamanlarda verilmelidir.

•  Sürekli ve aşırı gürültü bulunan yerler, gürültülü ve fazla sayıda makinenin çalıştığı atölyeler, kanaryanın sağlığı üzerinde anormal etkiler yapar, ötüş isteğini ve ötme gücünü yitirmesine, neden olur.

• Televizyon karşısında ve onun çok yakınında bulunan kanaryaların, televizyondan yayılan yüksek titreşimden rahatsızlandıkları saptanmıştır.

Bu nedenle özellikle televizyon bulunan küçük odalarda kanarya barındırılmaması tavsiye olunur.

Bir cevap yazın