Kanuni Udi Ziya Paşa

Kanuni Udi Ziya Paşa Suphi Ziya özbekkan’ın babası. Belgrad, Roma, Paris, Washington büyükelçiliği yaptı. Defteri Hâkani emini. Ayan azası, maarif nazırı oldu. Dârül El-han’ın tiyatro ve musiki bölümlerine müdürlük yaptı. Ziya Paşa 2 Peşrev, 3 Semai, 2 Şarkı bestelemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir