Kapıcılar Kethüdası Nedir,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Kapıcılar Kethüdası Nedir,Kapıcılar kethüdası olanlar, ilk ve orta devirlerde enderun ilerigelenleri arasından çıkarlardı.

Kapıcılar kethüdası divanda hizmet ederken çavuşbaşı gibi elinde gümüşlü asa bulunurdu.

Padişah herhangi bir emrini divan ilerigelenlerine bildireceği zaman onu kapı ağasına söyler, o da kapıcılar kethüdasını çağırarak tebliğ ederdi.

Kapıcılar kethüdası çavuş başı ile birlikte sadrazam, vezirler, Kapıkulu askerlerine maaş verileceği zaman iiin belgesini taşıyan telhisi sadrazam bir peşkir ile kapıcılar kethüdasına verir ve o vasıta ile padişaha arzolunarak cevabı gene kendisiyle gönderilirdi.

Kapıcılar kethüdasının gündeliği XVII. yy.ın son yarısında da 60 akçe idi.

Bu miktar zamanla artmıştı.

Kapıcılar kethüdası bu maaştan başka yıllık şam avarız gelirinden yetmiş bin alırdı.

Divan günlerinden hariç zamanda, kapıcılar kethüdası Rikabı Hümayun hizmetinde yeni hükümdarın dışarı çıkışlarında ata binişlerinde hizmet ederdi.

Kapıcılar kethüdası resmî günlerde çavuşbaşı ile beraber başına selimî denilen uzunca serpuş giyerdi.

Üzerinde ise «erkânî» denilen bir kürk bulunurdu.

Bir cevap yazın