Kapıkulu Askerleri Nedir,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Kapıkulu Askerleri Nedir,Osmanlı’da sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı,yaya, atlı asker ocaklarına verilen ad.

Osmanlı hükümdarı Murad I, babası Orhan Bey zamanındaki piyade ve süvari teşkilâtına dokunmadan yeni bir ordu kurmak istedi.

Bu yeni ordu, daha önce Selçuklularda hassa ve Memlûklarda da ecnadulhalka (kapıkulu) adlarıyla bulunuyordu.

Murad I zamanında Yeniçeri, Cebeci ve Sipahi denilen Kapıkulu ocakları kuruldu.

Daha sonra bunlara Topçu, Top arabacı, Humbaracı, Lağımcı ve Saka adı verilen bölükler katıldı.

Kapıkulu süvarilerine Sipah ve silâhtarlardan sonra Sağ garipler, Sol garipler, Sağ ulufeciler ve Sol ulufeciler olmak üzere dört bölük daha katılarak sayılan altıya çıktı.

Kapıkulu ocakları daima padişahtan emir alırlardı.

Bir cevap yazın