Kara Davut Paşa Kimdir,Hayatı

Kara Davut Paşa Kimdir,Kara Davut Paşa,Osmanlı sadrazamı  ( ?-öl.1623) Boşnak asıllıdır.

Sadrazam Kara Davut Paşa

Enderunda yetişti. Mehmed III devrinde çuhadar oldu. 1604’te kapıcıbaşı olarak saray hizmetinden ayrıldı.

Bir süre Rumeli beylerbeyliği yaptı. Mustafa I tahta geçince kaptanıderya oldu, daha sonra yeniden Rumeli beylerbeyliğine getirildi.

Osman II devrinde Mustafa I’in kız kardeşi ile evlenerek saraya damat oldu; vezir rütbesi aldı. Bundan sonra Silistre beylerbeyi ve Hotin seferi sırasında da yeniden Rumeli beylerbeyi oldu.

Osman II’nin tahttan indirilerek öldürülmesiyle sonuçlanan isyanda Valide Sultanın etkisinde kaldı.

Mustafa I’in tahta çıkarılması sırasındaki kargaşalıkta, Valide Sultan tarafından sadrazamlığa tayin edildi (20 mayıs 1622). Kendisine teslim edilen Osman II’yi öldürtmek istemedi.

Fakat Valide Sultanın baskısıyla padişahtan aldığı ferman ve Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin verdiği fetvalar üzerine Osman II’yi öldürtmek zorunda kaldı.

Halkın kendisinden nefret etmesi üzerine azledildi (20 haziran 1622). Yeniçerilerle sipahilerin kendisini öldürmek istediklerini anlayınca saklandı.

Bir süre sonra yeniçeriler tarafından yakalandı, öldürüleceği sırada, Osman II’nin katlini emreden padişah fermanı ile kazasker fetvalarını gösterdi ise de, sadrazam Gürcü Mehmed Paşanın emri üzerine öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir