Kara Tatarlar

Kara Tatarlar Kimlerdir,Sivas, Malatya ve Kayseri yöresinde yurt tutmuşlardı. Hulagu Han tarafından bu bölgelere yerleştirildiler.

Kara Tatar Türkmenleri

Ebu Said Bahadır Hanın ölümünden sonra Anadolu’da meydana gelen karışıklıklar sırasında bulundukları yerleri yağmaladılar. Eretnaoğulları çağında önemli rol oynayarak Kadı Burhaneddin Ahmed’e bazen yardım ettiler bazen de ona karşı geldiler.

Yıldırım Bayezid Doğu Anadolu’yu alınca bunları da eyalet süvarisi olarak kullandı. Fakat Ankara savaşında Karatatarlar Timur tarafına geçerek Yıldırım Bayezid’e cephe aldılar.Ankara savaşından sonra Timur bunları bulundukları yerden toplatıp Maveraünnehir’e götürdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir