Karacaviranlı Mehmet Muharrem Efendi Kimdir,Hayatı

Karacaviranlı Mehmet Muharrem Efendi  Saidağazade,Türk din bilgini (Karacavirân 1857 – İstanbul 1915).

İlköğrenimini Karacaviran’da yaptı. İstanbul’a gelerek Köprülüzade Mehmed Paşa medresesine girdi (1872).

Kalecikli Hacı Hafız Mehmed Şükrü Efendinin derslerine devam ederek icazet aldı (1886).

Bayezid camiinde öğretime başladı (1887). 1901’de öğrencilerine icazet verdi, iptida-yı dahil derecesiyle Dilfikâr Hatun medresesine müderris oldu (1910). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1912-1914).

Bir cevap yazın