Karagöz Balığı Nasıl Avlanır,Püf Noktaları | Balık Avı |

Karagöz Balığı Nasıl Avlanır,Karagöz balığı Oval bir biçim gösterir.

Diklemesine geniş vücudundaki kafası burnuna doğru birdenbire sivrilir.

Vücuduna oranla çok küçük olan ağzında kalın dudakları ve ince dişleri vardır.

Pulları bütün vücudunu kaplar ve büyüktür.,

Karagöz Balığı Nasıl Avlanır
Karagöz balığı Oval bir biçim gösterir.

Balığın sırt» koyu sincabi renkte, yanları mavili gri, karnı beyazdır.

Sırtından karnına doğru diklemesine yedi sekiz adet koyu hareli çizgiler iner.

Balığın karnı o kadar parlak beyazdır ki az derin sularda balık yemlendiği zaman karnının yalazlanması farkedilir.

Genellikle 300-700 gram ağırlıktadır.

3-4-5 kilo gelen büyüklerine de rastlanır.

Büyük karagözlerin olta ile yakalanmaları zordur.

Hem yem beğenmezler, hem mücadeleci ve kurnaz olurlar.

Karagözler kışın derin sulara çekilir, yazın kıyılarda taşlık ve akıntılı yerlere sokulurlar.

Buralarda akıntılı sert suların taşlardan koparıp sürüklediği böcekleri yerler.

Durgun sularda dolaştıkları zamanlar ise dipteki küçük midyeleri kuvvetli çeneleriyle kırarak etlerini yemeye bayılırlar.

Karagöz, ağ balığı değil olta balığıdır.

Avcılığı, kıyıdan ve sandaldan olmak üzere iki türlüdür.

Her iki usulde de kendine özgü beden düzenleri vardır.

Sandaldan veya kıyıdan avcılıkta karagöze bir çok yem yedirmek mümkündür.

Bu yemlerin başlıcaları başta midye olmak üzere karides, hamur ve ettir.

Karagözün çok sevdiği midyeyi iğneye takmak marifet ister.

Orta boy bir midye iğneye dolandıktan sonra hırpalanmadan iğnenin sapına doğru sürülür ve paladan dışarıya çıkarılır.

Bu şekilde birinci midye sap ve palayı örtmüş olur.

İkinci midye de iğneye dolanarak dirsek ve damağın kapatılması sağlanır.

Yemleri iğneye dolarken suda sarkmıyacak veya iğneden sıyrılmayacak şekilde dolamalıdır.

Midye ile avlanma sandaldan yapılır.

Karagöz balığı avı nasıl yapılır

Karagöz kefal kadar vesveseli bir hayvandır.

En ufak bir düzensizlikte yemi bırakır, gider.

Her iki av sırasında çok sessiz hareket etmek gerekir.

Sandaldan avlanmalarda iskandilli olta, serbest beden (şeytan) ve pirçol (küçük zoka) kullanılır.

İskandilli olta, dip oltasıdır.

Çift köstek düzenlenir.

Köstekler yerine göre uzun veya kısa tutulur.

Serbest beden (şeytan), durgun sularda gündüz ve gece çalışır.

Fıdöndüden sonra iki kulaçlık bedenin ucundaki çıplak iğne yemlenerek mümkün olduğu kadar uzağa fırlatılır.

Yem, fırdöndünün ağırlığı ile yavaş yavaş dibe inerken balık atlar ve yakalanır.

Pirçol (küçük zoka), akıntılı sularda çalışır.

Yemlenen pirçol sandaldan biraz uzağa fırlatılıp akıntı üzerinde tutularak balığın yeme atlaması beklenir.

Kıyıdan yapılan avcılıklarda kullanılan olta takımları: Bırakma olta, şamandıralı olta, fırlatma oltadır.

Bırakma olta serbest bedenin aynıdır.

Fırdöndüden sonra akıntının durumuna göre ağırlıktaki çalışır kurşun (ortası delik ağ yaka kurşunu) ile olta, balığın bulunduğu yere atılır.

Bu olta düzeni çift köstekli de olabilir.

Çalışır kurşunun özelliği, balık yemi burnu ile itelediği veya ısırıp götürmeye çalıştığı zaman oltanın kurşunun içinden serbestçe geçmesidir.

Yemi götürürken mukavemet görmeyen balık, yemin serbest olduğu kanısına varır ve kusmaz, yakalanır.

Şamandıralı beden daha çok durgun ve sığ sularda kullanılır.

Bu takımda şamandırayı öyle ayarlamalıdır ki yem dibe ya sürünmeli veya iki üç parmak yukarıda durmalıdır.

Fırlatma olta sandalda uygulanan şeklin aynıdır. Yüksek rıhtımlardan, altı boş iskelelerden ve demirli gemi bordalarından uygulanır.

Her ne şekil beden olursa olsun karagöz için takım, ince, düzgün olmalı, yem güzel takılmalıdır.

Balık hassas ve ürkek olduğu kadar kurnazdır da…

Fırıl fırıl dönerek inen bir yeme bakmaz bile…

Sarıgöz

Karagöz cinsindendir.

Aynı familyadan addedilir.

Rengi biraz sarıya kaçar.

Karagözde yanlara inen ebrular sarıgözde yoktur.

Karagöz olta ve takımlarıyla tutulur.

Daha ziyade Ege Denizi balığıdır.

Marmara’da da bulunur.

Yaşayış tarzı karagöze benzer.

Eti karagöz kadar makbut değildir.

Karagöz Balığı Nasıl Avlanır

Bir cevap yazın