Karagözcü Nedir,Karagözcü Ne Demek | Kültür,Sanat |

Karagözcü Nedir,Karagözcü Ne Demek,Karagöz oyunu oynatan kişi.

Karagöz oynatan karagözcü’ler genellikle karagöz tasvirlerini de kendileri hazırlardı.

Karagözcülerin birçoğu başka mesleklerin sahibiydi.

Bu meslekler arasında temaşa sanatlarıyla ilgili olanlar bulunduğu gibi askeri ve mülki hizmetler de vardı.

Bazı karagözcüler yalnız sarayda veya özel konaklarda gösteri yapardı.

Bazılarının İstanbul’da çeşitli semtlerde dükkanları bulunuyordu.

Adı bilinen ilk türk karagözcüleri XVI. yy.a ait bir belgede cemaati hayali zılciyan (gölge oyuncuları topluluğu) başlığı altında anılmaktadır Bu listede şu adlar vardır: Şahkulu; Sekoğlu; Kör Hasan; Yenikapılı Ahmed; Çalık Ali Bali; Mehmed Bursavî; Ahvel Mehmed; Yenikapılı Hasan; Arab Mehmed; Vakoğlu Mehmed; Osman; Parpul Mehmed; Çalık Osman; Süleyman; Hüseyin Muslu; Sefer Bali; Baba; Antepli Yucuk; Uzun Ali.

Çeşitli kaynaklarda eski karagözcülerden Kör Hasanzade Mehmed Çelebi, Şengül Çelebi, Kandillioğlu, sultan İbrahim devri (XVII. yy.) sanatçılarından Ahmed, Kör Musluoğlu, Sarı Ahmed, Bekçi Mehmed v.d. anılmaktadır.

Son dönem karagözcülerinden bazıları şunlardır: Aktar Mehmed: Arap Cemal; Arap Ömer; Hayalî Memduh; Enderunlu Nazif Bey; Kâtip Salih; Hazım Körmükçü; Küçük Ali v.d.

Bir cevap yazın