Karahisari Mehmed bin Şeyh Ali Kimdir,Hayatı

Karahisari Mehmed bin Şeyh Ali,Türk bilgini (öl. Mısır 1756).

öğrenimini bitirdikten sonra Karahisar’da bir süre kadılık yaptı.

Sonra Mısır kadısı oldu.

Riyaziye ve astronomi konularında çalışan Karahisarî’nin önemli eserleri şunlardır: Telmih- ül-Efvân fî Tertîb-il-Eşbah (Benzerlerin Düzenlenmesi Konusunda Söylenen Sözler); Resâil fî Hey’et ve’r-Riyâziyat (Astronomi ve Matematik Hakkında Risaleler).

Bir cevap yazın