Karakeçililer Kimdir,Boyu,Tarihi | Türk Tarihi |

Karakeçililer Kimdir,Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup Türk kavmi.

XV. ve XVI. yy.larda Kırşehir’de yaşayan Karakeçili boyu, sonradan Ankara ve Eskişehir bölgelerine geldi.

Karakeçililer genellikle kendilerini osmanlı hanedanının yakını sayarlar.

Yakın zamanlara kadar, her yıl, belirli tarihlerde, Söğüt’teki Ertuğrulgazi türbesini ziyaret eder ve tören yaparlardı.

Abdülhamid II, Karakeçili oymağının bu ziyaretine resmî bir mahiyet verdi.

Karakeçilileri öz oymağı sayarak, gençlerinin bulunduğu özel Ertuğrul alayı’nı meydana getirdi; onlar için «Ertuğrul.

Ocağında uyandım, şehitlerin kanlarırıyla boyandım» beytiyle başlayan bir marş besteletti.

İstanbul’u ziyaret eden alman imparatoru Wilhelm II’ye Karakeçilileri akrabaları olarak tanıttı.

Bir cevap yazın