Karamanlı Mehmed Kami

Karamanlı Mehmed Kami Türk şairi (XVI. yy. başları). Zenbilli Ali Efendiden ders gördü. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. Molla Câmi’nin Yusuf u Züleyha adı eserini genişleterek Türkçeye çevirdi.

Gazellerinde dini kavramların, sofiyâne söyleyişlerin yer aldığı görülür. Bir Divan’ı olan ve kasideler yazan Kâmi, daha çok gazel türünde başarı gösterdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir