Karamanlı Mehmed Kami Kimdir,Hayatı

Karamanlı Mehmed Kami Türk şairi (XVI. yy. başları).

Zenbilli Ali Efendiden ders gördü. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu.

Molla Câmi’nin Yusuf u Züleyha adı eserini genişleterek Türkçeye çevirdi.

Gazellerinde dini kavramların, sofiyâne söyleyişlerin yer aldığı görülür.

Bir Divan’ı olan ve kasideler yazan Kâmi, daha çok gazel türünde başarı gösterdi.

Bir cevap yazın