Karapapaklar Kimlerdir,Tarihi,Türk Boyu | Türk Tarihi |

Karapapaklar Kimlerdir,Borçalı-Kazak boyundan gelen, Kıpçak Kuman, Bulgar ve Hazar Türkleri’nin Ön-Asya’daki kolu.

Karapapak Türk Boyu

Karapapakların bir kısmı İran – Rusya savaşları (1828) sonunda İran’a göçtü.

1920’den sonra da Kafkasya’dan Türkiye’ye büyük bir karapapak. göçü oldu.

Bu grup Kars ve Muş illerinin Bulanık, Yoncalı kasabalarına yerleştiler.

Borçalı asıllı olan Karapapakların Gürcistan’da Borçalı kazası adında bir yerleşme bölgeleri vardır.’

Karapapaklar Tarihi

Azerbaycan’ın genel valisi Abbas Mirza, İran Karapapaklarını Güney Azerbaycan’da Sulduz eyaletine yerleştirdi.

Buna karşılık olarak Karapapaklar, gerektiğinde hükümete 400 atlı vermeyi taahhüt ettiler.

Sulduz eyaletine 800 aile halinde yerleşen Karapapaklar, zamanla yerli halk ile kaynaştılar.

Türkiye ile İran arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden türk kuvvetleri bu bölgeyi işgal edince (1905), karapapak reisleri, sınır tespit komisyonuna İran hâkimiyetinde kalmak istediklerini bildirdiler (1911).

Balkan savaşı dolayısıyla türk kuvvetlerinin buradan çekilmesinden sonra, bir mazbata ile bölge, İran’a bırakıldı (1913).

Bugün sayıları 15 000 – 20 000 arasında tahmin edilen İran Karapapakları, hâlâ göçebe aşiret hayatı yaşamaktadır.

İktisadî ve kültürel bakımlardan fazla gelişmiş değillerdir.

Şiî mezhebine bağlıdırlar.

Konuştukları dil Azerî diline çok yakındır.

Bir cevap yazın