Karayazıcı Abdülhalim İsyanı,Nedenleri

Karayazıcı Abdülhalim İsyanı Karayazıcı Abdülhalim Bir beyin yanında sekban veya bölükbaşı idi.

Murad III zamanında altı – bölük zümresine yazılarak bir sınır kalesi muhafızı oldu.

Celâlî ayaklanmaları başlayınca, Malatya’ya gelerek bunlara karşı kurulan bir bölüğün ağalığına tayin edildi.

Sancağın yönetimini ele geçirdi ve etrafına topladığı sekbanlarla hükümete karşı ayaklandı (1598).

Diğer celâlî reisleri de Urfa dolaylarındaki Karayazıcı’nın etrafına toplandı.

Toplam olarak 20 000’e varan bir kuvvet meydana getirdiler. Karayazıcı bu kuvvetle, kendisine saldıran Harput, Malatya, Maraş ve Maraş Karsı mirlivalarını yendi.

Böylelikle büyük bir üne kavuştu. Yanında toplanan isyancı ağaları kasaba ve şehir ilerigelenlerinden büyük haraçlar almaya başladı.

Telâşa düşen ve İstanbul’a kaçan zenginler, hükümeti sıkıştırmaya başladılar. Bunun üzerine, Sinan Paşazade Mehmed Paşa, celâlîler üzerine serdar tayin edildi.

Ordu Üsküdar’dan hareket ederek (1599) Konya’ya yaklaşınca, Konya’daki celâlî reisi Hüseyin Paşa da adamları ile Karayazıcı’ya katıldı.

Celâlî kuvvetleri Urfa’nın önce dış kalesini, sonra da, Serdar Mehmed Paşanın kendilerini kuşatmasına rağmen iç kalesini aldı.

Burada bir yıl dayanan Karayazıcı, mahallî aşiretlerden de toplanan askerlerin katılmasıyla kuvvetlenen orduya yenileceğini anladı.

Hüseyin Paşayı teslim etmesi şartıyla verilen Aymtap (Antep) beyliğini kabul etti.

Ancak, Hüseyin Paşa İstanbul’da öldürüldükten sonra, ordu, tekrar Karayazıcı’ya saldırdı. Yapılan çarpışmada her iki taraf da çok zarar gördü; Karayazıcı, Sivas’a kaçtı. Kendisine önce Amasya beyliği verildi.

Halkın yakınması üzerine, Çorum beyliğine tayin edildi. Ancak halktan toplanan ağır salmalar dolayısıyla şikâyetler çok arttı.

Bu sebeple üzerine yollanan Halep Valisi Hacı İbrahim Paşa kuvvetleri, Kayseri yakınlarında Karayazıcı’ya yenildi.

Karayazıcı Göksun’a çekildi. Bağdad valisi Sokollu Hasan Paşa kumandasındaki ordu burada celâlîleri kesin olarak yendi ve 20 000 kadarını öldürdü. Canik’e (Samsun) kaçan Karayazıcı, Canik dağlarında öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir