Karl IX

Karl IX (1550–1611)  İsveç kralı. Lehistan kralı olan yeğeni Sigismund, babası lan III’ün ölümüyle (1592) İsveç tahtına vâris olunca, Karl, Uppsala meclisinde (1593) Reform taraftarı olduğunu açıkladı ve halkın desteğiyle Sigismund’a karşı mücadeleye girişti.

Katolik bir kral istemeyen Scderköping riksdag’ı (parlamento) onu naipliğe tayin etti. Karl, 1598’de Linköping’de rakibinin ordusunu bozguna uğrattı, ama kral unvanını almak için bir başka yeğeninin” taht üstündeki isteklerinden vaz geçmesini bekledi (1607). İsveç’i yetkiyle yönetti, siyasi ve dini birliği sağladı.

Livland’ı işgale yeltendi, bu yüzden Lehistan ile bozuştu, hatta Rusya’ya bile saldırdı (1611). Son günlerinde, gerek lapon çobanlarının göçü meselesi, gerek yeni kurdurduğu Göteborg limanının danimarka limanları ve gümrüğüyle rekabete girişmesi yüzünden Danimarka ile çatıştı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir