Karun Kimdir,Hayatı,Hikayesi

Karun Kimdir,Lidya’nın son kralı. Bir söylentiye göre büyünün bulucusu. Eskiçağ tarihlerinde ve din kitaplarında Karun ile ilgili değişik bilgiler vardır. Bu kaynaklara göre Firavun tarafından Israiloğullarını ezmek, sindirmek için Hâmân ile birlikte gönderilir.

Kendi ümmetine karşı büyüklük taslar, zenginliğine, malının çokluğuna güvenerek onları baskı altına alır, ezer; kendini herkesten akıllı, yüce sayar.

Tanrı adaletini hiçe sayan bu tutumu yüzünden gazaba uğrar, bütün varlığıyla yerin dibine geçer.

Bazı tarihçilere göre, Karun ile ilgili efsane, Lidya kralı Kroisos’un masallaşan hayatından doğmuştur.

Parayı icat eden, her tuttuğunun altın olması için gece gündüz Tanrı’ya yalvaran kral Kroisos’un dileği kabul edilir. Çok kısa bir süre içinde her tutttuğu altın olur.

Mutluluğun zenginlikle, altınla elde edilebileceğine inanan Kroisos, acıkınca yemek için tuttuğu her şeyin altın olduğunu görür.

Sonra bir lokma yiyecek bulmak için yeniden Tanrı’ya yalvarır.

Mutsuzluk içinde ölür. Zamanla değişik nitelikler kazanan bu masal, dünya zenginliklerini her şeyden üstün gören, mutluluğun tek kaynağı sayan kimselerce bir örnek olarak işlendi.

Çağların akışı içinde gerçeğinden uzaklaşan ve bir efsane varlığı olan Karun ile ilgili söylentiler din kitaplarına girdi.

Bugün Mısır’da aynı adla karıştırılan bir göl olduğu gibi, Fayyum’da Moiris gölünün kalıntılarına da bu ad verilmektedir.

Ayrıca, Kahire’nin güneyinde, birçok mısır masalına konu olan Bürket Karun adlı bir yer vardır.

İslâm edebiyatında, zenginlik örneği olarak sık sık anılan Karun adı aynı zamanda mutsuzluğu ve nankörlüğü de temsil eder.Karun kadar (veya gibi), çok zengin insanları nitelerken söylenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir