Kaşav Kalesi

Kaşav Kalesi Kuzey Macaristan’da kale. XVII. yy.da Macaristan’ın Avusturya ile Erdel arasındaki bölümünde oturan Orta Macarların merkezi. Protestan olan Orta Macarların Katolik Macarlarla mezhep anlaşmazlıklarından dolayı savaşmaları, Avusturya imparatoru Leopold I’in işe karışmasına yolaçtı.

Leopold I Orta Macarları insafsızca ezerek, bütün kuzey macaristan kalelerini ele geçirdi (1671).

O tarihlerde, Avusturya’ya karşı ayaklanmaları yöneten Tökeli lmre, osmanlı sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşayı ikna etti.

Osmanlı devleti ağustos 1682 tarihli bir antlaşma ile Tökeli lmre’ye Orta Macar kralı unvanını verdi.

Budin valisi Arnavut İbrahim Paşa, serdar tayin edilerek, Tökeli lmre ile birlikte, Kaşav ve diğer orta macar kaleleri alındı (kasım 1682).

1683’te Avusturya’ya açılan savaş, Karlofça antlaşması ile sona erdi (1699).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir