Kasık Nedir,Kasık Kanalı Anatomisi

Kasık Nedir,Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü. karın ile uyluk arasında bir çukurluk oluşturur.

Bu, kasık kıvrıntısıdır ve derindeki kasık kemeri hizasındadır; kasık kemeri, çatı kemiği ile kalça kemiği kanadının ön üst çıkıntısı arasında gerili, kuvvetli bir kiriştir, üzerine karnın büyük eğik kası yapışır ve bu seviyede kasık kanalını meydana getirir.

Kasık kemeri ile kalça kemiği arasındaki boşluktan, dıştan içe doğru, ilio-psoas kas, kasık siniri, uyluk atardamarı, uyluk toplardamarı geçer; toplardamarın iç tarafında zayıf bir bölge bulunur; kasık fıtıklarının belirdiği yer burasıdır. Kasık bölgesinde bunlardan başka bir sürü lenfa düğümü bulunur.

Kasık Kanalı Anatomisi

Kasık kıvrımının üzerinde bulunur; uzunluğu 4 mm’dir; karın çeperini eğri olarak geçer.

Erkekte erbezi, kasık kanalından geçerek karın boşluğunda erbezi torbasına iner.

Erbezi bu kanaldan inerken karın dölyolu kanalı denen bir karın zarı kıvrımını da beraberinde sürükler, sonra bu kanal körelir.

Bazen bu kanalın körelmemesi doğuştan veya sonradan kasık fıtığına sebep olur.Kasık fıtığı, bütün fıtıkların en sık görülenidir. Başlıca iki çeşidi vardır:

1.doğuştan kasık fıtığı, kasık kanalından geçen bir karınzarı cebinin süregelmesinden ileri gelir (bundan ötürü, kanalın gidiş doğrultusuna uyarak dış eğri fıtık adını alır);

2.sonradan edinilen kasık fıtığı, karın kaslarının yetersizliğinden ileri gelir. Karınzarı bu kaslar arasından dışarı fırlar (fıtık, incelen kaslar arasından arkadan öne doğru bir yol takip ettiği için diiz fıtık adını alır.).

Bir cevap yazın