Kastamonu – Balkapanı Hanı

Kastamonu – Balkapanı Hanı Bayezid II tarafından yaptırıldı. Orijinal şekli iki katlı olan hanın alt katında, ikisi kapının sağında üçü de solunda olmak üzere beş bölme yardır. Hanın kuzey tarafında bulunan büyük tonoz kemerli kapısı orijinal durumunu korumaktadır.

Alem hanı, Sinanbey camiine vakıf olarak yapıldı. Kesme ve moloz taşı karışık olarak yapılan hanın girişinde iki yanda odalar vardır. Ortada revaklı avlu, sol tarafta ahırlar yer alır. Avludan iki tahta merdivenle üst kata çıkılır.

Burada hepsinde birer ocak ve niş olan 25 oda vardır; hepsinin üzeri tonozla örtülüdür. Kastamonu’da osmanlı devrine ait diğer hanlar Urgan hanı. Sarının hanı ve Yanıkhan’dır.

Bir cevap yazın