Kategoriler – Aristoteles

Kategoriler – Aristoteles (Kategoriler Kitabı), Aristoteles’in eseri. Bu eser, Organon başlığı altında toplanan beş kitabın birincisidir. Aristoteles’in eserleri arasında, özellikle ad’cılık (nominalizm) ve gerçekçilik üstündeki tartışmalar sırasında en fazla incelenmiş olanıdır.

Yazar, herhalde konuşmalarında veya ele geçmemiş bir yazısında kullandığı terimlerin anlamını açıklamıştır. Fakat eserde herhangi bir açıklama yoktur.

Bundan ötürü, kategori kelimesinin anlamı üstünde tereddüde düşülebilir. Bu terimin, sözü edilebilecek şeyleri, yani, olumlamaları (kategorein, olumlamak, ileri sürmek) konusu olan şeyleri belirttiği söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir