Katip Zaîm Mir Mehmed

Katip Zaîm Mir Mehmed Sokullu Mehmed Paşanın yanında katip olarak çalıştı; Camiü’t Tevarih (Tarihleri Toplayan Eser) adlı kitabını ona sundu. Bu eserde Islâmiyetin doğuşundan önceki ve sonraki 25 devlet hakkında bilgi verdi; Osmanlıların tarih sahnesine çıkışı, Akkoyunlular, Selçuklular, özellikle de kendi yaşadığı dönem hakkında bilgilere yer verdi. Karaköy’de (İstanbul) bir camii ve hayratı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir