Kato Zakros

Kato Zakros Girit adasının doğu kısmında yer. 1961’den itibaren burada kazılar yapan Nikolas Platon beşinci girit sarayını buldu (Knossos, Phaistos, Mallia ve Gurnai’den sonra). 150 Kadar odası olduğu tahmin edilen bu bina Yeni Minos medeniyetinin I. devrindendir (M.ö. 1550-1450’ye doğr.).

Kazıda büyük hazineler de meydana çıkarıldı: yığınla steatit, mermer, fildişi ve tunç; dinî törenlerde kullanılan bir sürü eşya (en önemlisi, kabartmaları minos dininin bütün sembolleriyle süslü bir zirve tapınağını temsil eden bir riton’dur). Ayrıca, rastlanan izlerden, bölgenin lavlar altında kalarak mahvolduğu anlaşıldı. Böylece minos medeniyetinin M.ö. XV. yy.da ansızın yok olmasının sebebi de ortaya çıkmış oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir