Katrak Nedir,Düşey,Yatay Katrak | Ansiklopedik Bilgi |

Katrak Nedir,Tomrukların biçilerek kereste haline getirilmesi çeşitli biçme makineleri ile yapılmaktadır.

Yan yana bir çerçeve içine istenilen aralıklarla dizilmiş ve. gerilmiş şeritleri hareket ettirerek bir seferde bir tomruğun tamamını kereste haline getiren biçme makineleri ekonomik olduğundan çok kullanılmaktadır.

Tomruklar ray üzerinde otomatik olarak ilerleyen arabalara bağlanır, makineye verilen tomruk, ayarlanmış şeritler arasından biçilmiş olarak geçer, istenilen kalınlıkta kalas, tahta v.b. kereste elde edilir.

Katraklar testerelerin hareket yönüne göre ikiye ayrılır: düşey katraklar ve yatay katraklar.

Düşey Katrak

Bu makinede testere çerçevesi düşey olarak hareket eder.

Testere lama kalınlıkları 1,4 – 3 mm, genişlikleri 60-150 mm, uzunlukları da 800 – 1 500 mm arasındadır.

Diş şekilleri yatık kurt dişidir.

Hareketli çerçeveye 20 adet testere takılabilir.

Tomruktan kapak almak icap ettiği zaman orta testereler çıkarılarak yanlardaki testereler iş görür.

Kapağı alınmış, 50 sm kalınlığa kadar tomruk biçmek mümkündür.

İlerleme hızı azami dakikada 12 m, testerelerin hareketi dakikada 330 defa inip kalkma süratindedir.

Bu katrakların da birçok çeşitleri vardır.

Yatay Katrak

Yatay katrak’larda biçme işlemini yapan testere yere paralel olarak çalışır.

Testereleri tek olmakla beraber, lüzumunda 4’e kadar çıkarmak mümkündür.

Testere lamaları ince olduğu için fire azdır.

Bundan dolayı kıymetli ağaçları kereste haline getirmede kaplama usulü biçmede bu makinelerden faydalanır.

Kaplama biçmede kullanılan makineye kaplama yatay katrağı denir.

Yatay katrak adı ile bu makinenin de çeşitli tipleri vardır.

Hepsinde çalışma prensibi aynıdır.

Düşey katraklarda olduğu gibi bu makinelerde de biçilecek tomruklar otomatik arabalarla sürülerek kesim yapılır.

Bir cevap yazın