Katvan Savaşı Nedir,Nedenleri ve Sonuçları

Katvan Savaşı,1141 yılında Karahitaylılar Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen savaş.

Katvan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Katvan Savaşı
Katvan Savaşı,1141 yılında Karahitaylılar Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen savaş.

Karahıtayların Karluk, Kanglı, Yağma ve göçebe Oğuzlar ile birlikte selçuklu ülkesine yaptıkları akınlar üzerine selçuklu sultanı Sencer Maveraünnehir seferine çıktı (1141).

Karahıtaylarla dost olan Karluklular, Sencer’e elçi göndererek onun hizmetine gireceklerini bildirdiler.

Sencer bu teklifi kabul etmeyince, Karluklar, karahıtay hükümdarı Gürhan’a sığındılar: onu Sencer’e karşı savaşa kışkırttılar.

Gürhan, Sencer’e gönderdiği elçilerle Kartukların affını istedi, Sencer, Gürhan’ı İslam dinine davet etti.

Gürhan’ın, selçuklu elçisini küçük düşürücü davranışları çarpışmayı kaçınılmaz duruma getirdi.

İki ordu Katvan’da şiddetli bir savaşa başladı.

Sencer yenildi, ordusu dağıldı.

Sistan emirinin yardımıyla kurtuldu, Belh’e çekildi.

Katvan bozgunu islam dünyası için ağır bir darbe oldu.

Türkistan Karahıtayların yönetimi altına girdi.

Bir cevap yazın