Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal Kimdir,(1341–1444),On beşinci asır halk şairi.

Kaygusuz Abdal’ın Hayatı

Bir gün avlanırken, attığı okla yaralanan geyik kaçar; Abdal Musa dergâhına sığınır. Gaybi, avını istemek için dergâhdaki dervişlere başvurur; kendisini dergâhın şeyhi, Abdal Musa’nın huzuruna çıkarırlar. Abdal Musa, koltuğunun altından, vücuduna saplanmış oku çekip çıkartarak Gaybi’ye uzatır. Kendi okunu tanıyan Gaybi şeyhin ayaklarına kapanır; dergâha yerleşerek kırk yıl Abdal Musa’ya hizmet eder.

Çilesi dolunca Mısır’a gitmek için izin alır. Mısır’da tekke kurar, tarikatını yayar, ölünce tekkesi yanında bir mağaraya gömülür. Kaygusuz’un Kahire’de kurduğu bu tekke, bektaşilerin dört halife makamlarından biri olarak gösterilir.

Kaygusuz’un alaycı bir dille, aruz ve hece ölçülü, nefes ve şathiyeler yazması ve nesir dilinin kendine haslığından, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılır.

Esrara düşkünlüğü ve tasavvuf neşesinin taşkınlığı, zaman zaman mantık ölçülerini aşmasına sebep olur. Şiirlerinde yaşama tutkusu, mutluluk isteği, özlem ve isteklerin ağırlığı, nesirlerinde ise, canlılık, şaşırtıcı değişmeler, tekerlemeler, masalımsı olaylar başlıca özelliğidir.

Eserleri: Divan; Dolabname (sorulu cevaplı küçük bir mesnevi); Yasname (hece ile yazılmış uzun bir şiir); Budalaname veya Dilküşa (nesir risale); Maglataname (nesir risale).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir