Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir,Hayatı

Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir,On yedinci yüzyıldaki asker şairlerin en meşhuru.

Kayıkçı Kul Mustafa Hayatı

Çağının önemli olaylarına karşı ilgisiz kalmadı. Osman II’nin şehit edilişi (1622), İran şahı Abbas I’in Bağdat’ı zaptı (1623), Murad IV’ün Bağdat’ı kuşatması (1630) ve Halep valisi Abaza Hasan Paşanın isyanı (1658) üstüne şiirler, destanlar söyledi.

XVII. yy.ın ilk yarısında büyük bir üne kavuştu. Gevheri gibi birçok aşıkta etkileri görüldü.

Kul Mustafa, yeniçeri aşıklarından olduğu için şiirleri uzun zaman, özellikle yeniçeri ortalarında, serhat boylarında okundu.

Nazım tekniği kusurludur. Bütünüyle halk zevkine bağlı, sade ve doğal söyleyiş, şiirinin başlıca özelliğidir.

Bir cevap yazın