Kayravan Camii,Mimari Özellikleri

Kayravan Camii,Tunus’un Kayrevan kentinde cami. Camiden bugüne hemen hiç bir şey kalmadı.

Bugünkü muhteşem cami, yeniden inşa edildiği Aglebiler devrinden (IX. yy.) gelmedir.

Kayravan Camii Özellikleri

Aglebilerin üç hükümdarı, camide değişiklikler yaptırarak ibadet yerini avluya doğru genişlettirdiler.

Çifte galerilerin çevrelediği avluya, 35 m yüksekliğinde olan ve üstüste üç kuleden meydana gelen minare hakimdir.

İbadet yerinde dip duvara dikey on yedi satım vardır. Dikdörtgen planlıdır (126 X77 m). Avlusu dört tarafından çifte galerilerle çevrilidir.

Avlu 67 X 56 m’dir. Kuzeybatı revakının ortasında minare bulunur; güneydoğu revakı iki kemer gözlü bir son cemaat yeri meydana getirir.

Namaz kılınan yerin, mihraba dikey, sekiz kemer gözlü tavanlarla örtülü on yedi şahını vardır.

Sağda ve solda çifte sütunların devam ettirdiği orta mihrabın bulunduğu kıbleye ulaşmaktadır.

Sağdan sola giden bir yol, orta nefi kesmekte ve bir T meydana getirmektedir.

Orta şahının iki ucunda, iki kubbe yükselmektedir. Son cemaat yerinin üzerindeki kubbe daha önce, mihıabın üzerinde bulunan kubbe daha sonra yapıldı.

Çatıları tutan duvarlar, taşkın kemerler üzerindedir. Sütun başlıklarının hemen hepsi, eski hıristiyan yapılarından alınmadır.

Yan duvarlara açılmış olan yedi kapı camiye girişi sağlar. Bunlardan üçü avlunun revaklarına, diğer ikisi de namaz kılınan yere açılır.

Kayravan Camii , özellikle kubbeleriyle dikkati çeker. Mihrabın önündeki kubbe daha iyi korunmuştur; asıl kubbeyi meydana getiren yarım küre şeklindeki takke, yirmi dört yivle bölünmektedir.

Bu takke, daire biçiminde bir kasnak üzerinde oturmaktadır. Kasnakta sekiz pencere ve bu pencereler arasında ikişer ikişer kümelenmiş on altı niş vardır.

Kayravan Camii’nin birçok unsuru Doğunun, özellikle müslüman Mezopotamya’nın etkisini taşır. Bu unsurlar arasında İran mimarisinde öteden beri kullanılan tromplardan başka nişleri dilimli kemerler vardır.

Kubbenin altında, tahtadan yarım bir kubbesi olan, iç satıhları mermer mihrap bulunmaktadır. Yarım daire kemeri, güzel çinilerle sarılıdır. Birbiri üzerine bindirilmiş, üç kare kuleden ibaret olan minare (35 m) avluya hakimdir.

Bir kubbe ile son bulan üçüncü kattaki ince kule, XI. yy.dan sonra yapıldı. Kayravan Camii nde tavanlar ve duvarlar hemen hemen kapalı olduğu için, namaz kılınan yer, yalnız avludan gelen ışıkla aydınlatılır.

Kayrevan’da büyük camiden başka tamamıyla oymalı cephesiyle dikkati çeken, IX. yy.dan kalma küçük Üç Kapılar camii (1866) vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir