Kayseri Ulu Camii

Kayseri Ulu Camii Danişmendlilerden kalmadır. Son yıllarda onarım gören caminin ince tuğla minaresi sonradan yapıldı. Kitabe, Anadolu Selçuklularından Gıyaseddin Keyhüsrev I devrinde Danişmendoğlu Muzafferüddin Mahmud bin Yağıbasan’a aittir (1206).

Mihrap önü kubbeli ve dikdörtgen planlı bir yapıdır. Mihrap önü kubbesinin yanında dikine, diğer taraflarda enine kemerlerin oturduğu 42 sütun ve payesi vardır.

Mihrap önü kubbesinin gerisinde ve yapının orta ekseninde bulunan kare biçimindeki kısmın üzeri önceleri açıktı, sonradan bir kubbeyle örtüldü. Ahmed III zamanında esaslı onarım gördü (1723).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir