Kayserili Ahmed Paşa Kimdir

 

Kayserili Ahmed Paşa Kimdir  Türk denizcisi (Kayseri 1806-İstanbul 1878).

Kayserili Ahmed Paşa Hayatı

Nefer olarak donanmaya girdi, kısa zamanda subay oldu.

Riyale (tuğamiral), patrona (tümamiral) [1845] kapudaneliğe (oramiral) yükseldi.

Kırım savaşında osmanlı Karadeniz filosuna kumanda etti (1853-1856).

Sivastopol’ün alınmasında yararlığı görüldü ve vezirliğe yükseldi.

Akdeniz adaları, Sayda ve Yanya valiliklerinden sonra Bahriye nazırı oldu (1873).

İkinci defa Bahriye nazırı olduğunda (1875) Abdülaziz’in tahttan indirilmesini denizden destekledi.

Murad V’ten sonra tahta geçen Abdülhamid II tarafından kaptanı deryalıktan azledilerek 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Tuna valiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı.

Yaşlı ve hasta olduğu için Rusçuk kumandanı iken İstanbul’a dönmesine izin verildi.

 

Bir cevap yazın