Kaza-i Rüşt Nedir,Şartları | Hukuk Bilgisi |

Kaza-i Rüşt Nedir,Şartları,Belirli şartların bulunması halinde, hakim kararıyla kazanılan rüşt.

Rüşt kural olarak 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılmakla birlikte, kanun belli hallerde bu yaşa gelmemiş olan bir kimsenin de hakim kararıyla reşit olması imkanını tanır.

Buna kazai rüşt denilir.

Kazai rüştün şartları

1. 15 yaşın tamamlanmış olması.

Kazai rüşte karar verilebilmesi için küçüğün cinsiyeti ne olursa olsun ister velayet, ister vesayet altında bulunsun 15 yaşını doldurması şarttır.

Bu yaş kazai rüşt sisteminde bulunmak için değil de kazai rüşte karar verilmesi için arandığından, istem anında 15 yaşını doldurmamış fakat karar anında doldurmuş olan bir kimsenin de kazai rüştüne karar verilebilir.

2. küçüğün rızası.

Kazai rüşte karar verilebilmesi için küçüğün rızasının alınması şarttır.

Küçük razı olmazsa kazai rüşte karar verilemez.

Bu rıza şahsa sıkı surette bağlı bir hak olduğu için bizzat küçük tarafından kullanılması gerekir.

Onun adına kanuni mümessili rıza beyanında bulunamaz.

Hakim kazai rüşte karar verinceye kadar küçük, rızasını geri alabilir.

3. kanuni temsilcinin katılması.

Kazai rüşte karar verilebilmesi için küçüğün kanuni temsilcisinin bu isteme katılması gerekir.

Küçük, velayet altındaysa, ana ve babasının razı olması şarttır.

Bunlardan birinin razı olmaması halinde kazai rüşte karar verilemez.

Velayet ana veya babadan sadece birindeyse onun rızası yeterlidir.

Kazai rüştüne karar verilmesinde küçüğün çıkarı olmasına rağmen, ana ve babanın buna razı olmaması halinde hakkın kötüye kullanılması hükümleri uygulanır.

Küçük vesayet altındaysa vasinin dinlenmesi şarttır.

Ancak bu şart sadece vasinin dinlenmesine ilişkindir.

Yoksa onun kazai rüşte razı olması aranmaz.

Vasi dinlendikten sonra, kazai rüşte razı olmasa bile hakim gerekli görürse, yine kazai rüşte karar verebilir.

4. küçüğün çıkarının bulunması.

Kazai rüşte karar verilebilmesi için onun çıkarlarının bunu gerektirmesi aranır.

Hakim böyle bir çıkarın varlığına kani olmazsa kazai rüşte karar vermez.

Bir cevap yazın