Kazanlarda Cehennemlik Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Cehennemlik kazan,Kazanlarda Cehennemlik Nedir,(Odkun veya külhan da denir.) Büyük ocağın içinde bulunduğu, üzeri tonozla örtülü oda.

Büyük ocağın ısıttığı salon veya oda.

Cehennemlik genellikle yapının ortasına konurdu.

Isı, duvar kalınlığı içinde bırakılan boşluklarda dolaşırdı.

Bazen büyük ocak, ısıtılacak bölümün hemen yanına konur ve ısı ağızlardan verilirdi.

Türk hamamlarının yapısında, hamamı ısıtmak için döşeme taşlarının altında bırakılan boşluğa cehennemlik denirdi.

Külhanda yanan ateşin harlı dumanı ve yahni bu kanallardan dolaşıp gider ki, bir çeşit kalorifer tesisidir.

Hamam yapısında aynı amaçla duvarların arasında bırakılan boşluklara da tüteklik denilir.

Bir cevap yazın